BilXtra

 BilXtra:   Over 80 verksteder over hele Norge.

Her vil du finne det meste av info du måtte ønske.
Vi tar service og reparasjoner alvorlig, og benytter deler lsom har OBD kvalitet eller bedre.
Vi gir intil 5 års garanti på deler og jobb, varierer noe fra leverandører.
Spør oss først, kan lønne seg.

Mobilitetsgaranti:
Kontakt oss:  post@berresbil.no
BilXtra Butikk:  468 23 524
BilXtra Verksted: 468 23 987
Når skal din bil inn til PKK - EU konrtoll:  
Om BilXtra kjeden.
Delekatalog til din bil med service og rep. deler:
Intranett - butikk:
Intranett - verksted:
BilXtrakatalogen m. utstyrog rekvisita:
Kampanjer: